KM IDO Hip-Hop, Hip-Hop Battles, Break Dance, Electric Boogie 2016
Hip Hop Solistki Open Class 11-
Hip Hop Solisci Open Class 11-
Hip Hop Duety Open Class 7-
Hip Hop Grupy Open Class 7-
Hip Hop Grupy Open Class 12-15
Hip Hop Solistki Open Class 7-
Hip Hop Solistki Open Class 16+
Hip Hop Solisci Open Class 16+
Hip Hop Formacje Open Class 11-
Hip Hop Duety Open Class 12-15
Hip Hop Duety Open Class 16+
Hip Hop Duety Open Class 11-
Hip Hop Formacje Open Class 12-15
Hip Hop Grupy Open Class 16+
Hip Hop Solisci Open Class 12-15
Hip Hop Solisci Open Class 7-
Hip Hop Formacje Open Class 31+
Hip Hop Formacje Open Class 16+
Hip Hop Grupy Open Class 11-
Electric Boogie Solo K+M Open Class 16+
Electric Boogie Solo K+M Open Class 12-15
Electric Boogie Duety Open Class 16+
Electric Boogie Duety Open Class 12-15
Hip Hop Battles Crews Open Class 16+
Electric Boogie Solo K+M Open Class 11-
Break Dance Crews Open Class 16+
Hip Hop Battles Solo K+M Open Class 12-15
Hip Hop Battles Solo K+M Open Class 16+
Hip Hop Battles Crews Open Class 12-15
Hip Hop Grupy Open Class 31+
Break Dance Solo K+M Open Class 12-15
Break Dance Solo K+M Open Class 16+
Electric Boogie Duety Open Class 11-
Hip Hop Solistki Open Class 12-15
     
Black Fox Scruteneer Team ((C) Black Fox Art Imports). (C) 2000-2014