Polska Federacja Tańca
Polska Federacja Tańca
szukaj
Start > SN IDO > Postanowienia SN IDO w Polsce
Postanowienia SN IDO w Polsce

POSTANOWIENIA 

SEKRETARIATU NARODOWEGO
INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION W POLSCE 

Postanowienie SN IDO w Polsce 1/2020/09/30

Sekretariat Narodowy IDO w Polsce postanawia ustalić wysokość opłat
na drugie półrocze 2020 roku.

- pierwszy start w danym roku kalendarzowym - 270zł od zawodnika
- kolejny start w tym samym roku kalendarzowym - 135zł od zawodnika
- pierwszy start w danym roku kalendarzowym po deadline - 540zł od zawodnika 
- kolejny start w tym samym roku kalendarzowym po deadline - 270 zł od zawodnika
- za każdą dokonaną zmianę w zgłoszeniu (m.in. wykreślenie, dopisanie zawodnika) - 15zł 

Opłaty należy wnosić na konto:
Polska Federacja Tańca
05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 10
Nr konta: 79 1500 1865 1218 6012 2274 0000

z dopiskiem za co została dokonana opłata (np. MŚ Bochum - 3x opłata za pierwszy start, 10x opłata za kolejny start)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STAWKI IDO 2019
- pierwszy start w danym roku kalendarzowym - 250zł od zawodnika
- kolejny start w tym samym roku kalendarzowym - 125zł od zawodnika
- za każdą dokonaną zmianę w zgłoszeniu (m.in. wykreślenie, dopisanie zawodnika) - 12zł  

Opłaty należy wnosić na konto:
Polska Federacja Tańca
05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 10
Nr konta: 79 1500 1865 1218 6012 2274 0000

z dopiskiem za co została dokonana opłata (np. MŚ Bochum - 3x opłata za pierwszy start, 10x opłata za kolejny start)POSTANOWIENIE Nr 2/2017/01/20

Sekretariat Narodowy IDO w Polsce postanawia ustalić wysokość opłat za start w imprezach międzynarodowych IDO w wysokości:

- pierwszy start w danym roku kalendarzowym - 240zł od zawodnika
- kolejny start w tym samym roku kalendarzowym - 120zł od zawodnika
- za każdą dokonaną zmianę w zgłoszeniu (m.in. wykreślenie, dopisanie zawodnika) - 10zł  

Opłaty należy wnosić na konto:
Polska Federacja Tańca
05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 10
Nr konta: 89 1140 2004 0000 3302 7662 0110

z dopiskiem za co została dokonana opłata (np. MŚ Bochum - 3x opłata za pierwszy start, 10x opłata za kolejny start)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTANOWIENIE Nr 4/2016/09/29

Sekretariat Narodowy IDO w Polsce postanawia ustalić sposób zgłaszania na imprezy IDO (obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku).

Sposób zgłaszania grup, formacji, produkcji na imprezy IDO:

1. Po zakończonych KM IDO zespoły mają do 14 dni, aby złożyć oświadczenie na stronie www.ido-events.pro-software.pl* i jednocześnie wpłacić zadatek (każda grupy 140zł, każda formacja/produkcja 480zł – łącznie max.1000zł). Do końca 14 dni brana pod uwagę kolejność na KM IDO.
2. Po 14 dniach od KM IDO w przypadku wolnych miejsc brana jest pod uwagę kolejność  wg terminu wpływu oświadczenia wraz z zadatkiem. (w przypadku niezakwalifikowania się – zadatek zostanie zwrócony)
3. Do deadline należy wysłać imienne zgłoszenie każdej prezentacji w wersji „papierowej” lub elektronicznej w zależności od dostępności sposobu zgłoszenia. Zgłoszenie jest ważne tylko z pełną wpłatą.

Sposób zgłaszania solo, duetów, trio na imprezy IDO:

1. Do deadline imienne zgłoszenie każdej prezentacji w wersji „papierowej” lub elektronicznej w zależności od dostępności sposobu zgłoszenia. Zgłoszenie jest ważne tylko z pełną wpłatą.

Do deadline brana pod uwagę kolejność z KM IDO. Po deadline brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń.


Dodatkowo ustala się:
- obowiązuje jeden "deadline" na zgłoszenia w Polsce - 21 dni przed deadlinem IDO
- tylko solo i duety mogą bronić tytułu przechodząc do starszej kategorii wiekowej
- grupy, formacje produkcje – skład może być zmieniony
- solo, duety, trio – min. jedna osoba musiała tańczyć na KM IDO
- w przypadku podziału duetu / zmianą zespołu – pierwszeństwo ma klub który zdobył nominację

*Jak postępować przy składaniu Oświadczenia, dotyczącego udziału w oficjalnych imprezach IDO on-line:

1. Wchodzimy na stronę on-line: ido-events.pro-software.pl/ 

2. Wybieramy turniej, na który chcemy zgłosić zespół.
3. Naciskając odpowiedni przycisk "plus" otwieramy wiersz, w którym wpisujemy nazwę zespołu i klubu, oficjalny adres e-mail, zajęte miejsce w danej konkurencji i kategorii wiekowej na KM IDO (proszę uważnie sprawdzić dyscyplinę, konkurencję i kategorię wiekową)
4. Wpisujemy odpowiedź na pytanie sprawdzające - w naszym wypadku Adam :) 
5. Klikamy "Zapisz"
6. Otrzymujemy link na nasz adres e-mailowy. Po kliknięciu na niego - potwierdzamy nasz wpis. Brak tego kroku powoduje, że nasz wpis zostanie anulowany automatycznie.
7. Przelewamy na konto zadatek w wysokości zgodnej z postanowieniem (zadatki wpłacamy za każdą imprezę osobno z opisem: nazwa klubu oraz nazwa imprezy i kraju jej rozgrywania).
8. Sprawdzamy, po końcowej dacie, czy wszystko jest w porządku z naszym Oświadczeniem i czy jesteśmy na liście uprawnionych do udziału w oficjalnym turnieju IDO na stronie:  ido-events.pro-software.pl/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
POSTANOWIENIE Nr 11/2015/09/11

Sekretariat Narodowy IDO w Polsce postanawia ustalić sposób rozgrywania kategorii solo i duetów Jazz Dance, Modern, Ballet/Pointe podczas KM IDO.

Sposób rozgrywania kategorii solo i duetów w kategoriach Jazz Dance, Modern, Ballet/Pointe podczas KM IDO
1. W pierwszej rundzie eliminacyjnej tancerze prezentują swoje programy 1 minutę. Program i muzyka musi być wycinkiem z pełnego programu, może zaczynać się w dowolnym momencie pod warunkiem, że muzyka jest osobno przygotowana lub tancerz prezentuje swój program od początku nagrania i kończy równo po minucie.
2. Z pierwszej rundy eliminacyjnej do trzeciej rundy eliminacyjnej typowanych jest nie mniej niż 50% podmiotów – bezpośredni awans.
3. Drugą rundą eliminacyjną jest baraż - tańczą w nim podmioty, które nie awansowały  bezpośrednio do trzeciej rundy (tancerze prezentują swój program wg pkt.1). Z barażu typowana jest odpowiednia ilość tancerzy, tak aby w trzeciej rundzie eliminacyjnej ilość podmiotów odpowiadała kluczowi IDO*.

* … -> 96 -> 48 -> 24 -> 12 -> 6

4. W trzeciej rundzie tańczą wszyscy, którzy awansowali z pierwszej rundy eliminacyjnej oraz drugiej rundy eliminacyjnej (baraż).
5. Do ¼ finału włącznie tancerze prezentują swoje 1 minutowe programy wg. pkt.1.
6. W ½ finale oraz finale tancerze prezentują swoje pełne programy wg. przepisów IDO.
7. Do finału zawsze typowanych będzie 6 podmiotów (niezależnie od tego ile będzie tańczyło w ½ finale). Może awansować od 5-8 podmiotów.

Przykład

W pierwszej rundzie eliminacyjnej wystartowało 141 solistek. Do trzeciej rundy typowanych jest 71 (nie mniej niż 50%). W barażu tańczy 70 które nie awansowało – z nich typowanych jest 25, tak aby w trzeciej rundzie znalazło się 96 – wg. klucza IDO. W trzeciej rundzie tańczy 96 tancerek – typowanych jest 48. Po tej rundzie nie ma już barażu. 


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Postanowienie 1/2014/02/07

Sekretariat Narodowy IDO ustalił,  że tancerze/zespoły nie biorący/-e udziału w KM IDO w danej dyscyplinie, nie będą miały możliwości wzięcia udziału w Mistrzostwach Świata IDO i Mistrzostwach Europy IDO w tej samej dyscyplinie.

Osoby, które będą mogły wziąć udział w Mistrzostwach Świata IDO i Mistrzostwach Europy IDO to:
- osoby startujące w KM IDO, które uzyskały nominacje  (zgłoszenia wg. procedury)
- dzika karta – przekazana do innego uczestnika - osoby startujące w KM IDO
- dzika karta – pozostająca w gestii organizatora
- osoby uprawnione wg przepisów IDO

W zawodach IDO takich jak: Puchary Świata, Puchary Europy, approved IDO Event - mogą startować wszyscy zrzeszeni w organizacji narodowej oraz IDO.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postanowienie 3/2013/09/27 

Sekretariat Narodowy IDO ustalił, że będą naliczane dodatkowe opłaty za zmiany w zgłoszeniu na imprezy międzynarodowe IDO:
10zł za każdą wykonaną operację, tzn. np. za wykreślenie zawodnika/grupy - 10zł, za wpisanie/poprawienie danych zawodnika/grupy – 10zł).
Wpłaty należy kierować na konto Sekretariatu Narodowego IDO w Polsce. 

 Polska Federacja Tańca
Polska Federacja Tańca
ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
NIP: 771-23-49-760, REGON: 590481318
tel. 0 663 601 317


International Dance Organization

Jesteśmy zrzeszeni
w International Dance Organization


Facebook

     Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie